Články
Mezináboženský dialog online

Mezináboženský dialog online

Současná doba je sice plná omezení a zákazů i v náboženské sféře, ale na druhou stranu přináší nové možnosti, jak náboženství prožívat, jak na něj nahlížet, a také usnadňuje možnost účastnit se bohoslužebných programů a mezináboženských setkání snadněji než dříve. Nutnost rychle se přizpůsobit karanténním opatřením a zákazům konání bohoslužeb vytvořilo na internetu bezpočet způsobů, jak jednotlivé náboženské organizace komunikují se svými věřícími i s veřejností, ale také mezi sebou.


Panelová diskuse „Modlitba v židovství, křesťanství a islámu”. Zleva diskutující S. Wittmanová, T. Halík a moderátor R. Řehák. Youtube.

V Česku i v zahraničí se dlouhodobě rozvíjí řada aktivit, které propojují zástupce různých náboženství. Ti pak společně diskutují o aktuálních problémech z hlediska postojů jednotlivých tradic, a někdy dokonce vydávají společná prohlášení pro úřady i veřejnost, která se k diskutovaným tématům vztahují. Jednou z činností, které se tyto mezináboženské platformy obvykle také věnují, je pořádání diskusí a mezináboženských setkání pro veřejnost. Bezpochyby je dlužno přiznat, že většina takových setkání se u nás odehrává v Praze či jejím bezprostředním okolí, jen výjimečně se podobné akce konají jinde. Současná situace a nutnost využívání internetu k uspořádání jakéhokoli setkání umožňuje účast na podobných aktivitách většímu spektru zájemců o náboženství a mezináboženský dialog. Jejich záznam navíc zůstává dostupný i pro pozdější shlédnutí. Zde je proto jen stručný přehled několika zajímavých akcí, k nimž došlo v posledních týdnech v českém virtuálním prostoru.

Jednou z aktivních mezináboženských platforem u nás je iniciativa Společný hlas. Zástupci tří tzv. abrahámovských náboženství – tedy křesťanů, muslimů a židů se pod hlavičkou tohoto neformálního uskupení scházejí ke společným rozhovorům i veřejným aktivitám již od roku 2010. Za dobu své existence uspořádal Společný hlas několik veřejných panelových diskusí, ale spolupracoval také na aktivitách dalších uskupení, které usilují o mezináboženský a mezikulturní dialog. Minulý týden ve středu 7. října se od 17 hodin konala online panelová diskuse nazvaná Modlitba v židovství, křesťanství a islámu. Její videozáznam je možné shlédnou zde. O podobách a významu modlitby v jednotlivých tradicích zde spolu hovořili: zakladatelka reformní židovské obce Bejt Simcha Sylvie Wittmanová, katolický kněz a vysokoškolský pedagog Tomáš Halík a bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka.


Panelová diskuse „Radost a humor z víry z židovské, křesťanské a muslimské perspektivy”. Zleva diskutující K. Dembický, M. Vymětal, D. Maxa a moderátor R. Řehák.

Jen o několik dní později, v pondělí 11. října, se uskutečnila panelová diskuse u příležitosti každoročního festivalu Stánek míru pořádaného Společností křesťanů a Židů. V předchozích sedmi letech byl festival spojen vždy se společnými modlitbami, koncerty, divadelními a tanečními představeními, výstavami výtvarného umění i ochutnávkami tradičních pokrmů participujících skupin. V letošním roce byl Stánek míru připomenut alespoň panelovou diskusí na téma Radost a humor z víry z židovské, křesťanské a muslimské perspektivy. Diskuse se zúčastnil rabín David Maxa, evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal a muslim Kristián Dembický. Záznam diskuse je dostupný zde.

Velkou pozornost veřejnosti si během letošního roku získala dvojice evangelických farářů Karel Müller a Jakub Malý. Ti zprostředkovávají obsah své víry veřejnosti formou humorných videí a obrázků pomocí sociálních sítí. Těžištěm jejich činnosti je kanál Pastoral Brothers na streamovací službě Youtube. Kromě vysvětlování a někdy i glosování článků křesťanské víry reflektují také současné politické dění, které nyní dopadá na náboženský život více než v době před protiepidemickými opatřeními. Novinkou v jejich tvorbě jsou nyní i mezináboženské rozhovory Pastoral Talks. První ze série rozhovorů s představiteli dalších náboženství již proběhl 9. září. Byl živě přenášen a jeho záznam je stále k dispozici zde. Druhý plánovaný rozhovor s bývalým vrchním rabínem Karolem Sidonem, který se měl uskutečnit zítra, tedy 15. října, byl dnes odvolán. O náhradním termínu budeme informovat.