Videa

Michael Romancov – Vztah náboženství a politiky v Rusku

Trailer na projekt „Tři věřící“

8.6.2022 – Věřící a nevěřící v době válečného konfliktu z pohledu židovství, křesťanství a islámu

28.2.2022 – Setkání náboženských představitelů na podporu lidí na Ukrajině – Nemůžeme mlčet.

31.12.2021 – Setkání náboženských představitelů k připomínce obětí pandemie, výzvě k jednotě a společnému přání do nadcházejícího roku.

22.12.2021 – Víra a lidská práva z pohledu židovství, křesťanství a islámu

5.8.2021 – Jak znovu začít? Síla pokání a půstu v židovské, křesťanské a muslimské tradici.

6. 5. 2021 – Pomoc druhému z pohledu židovství, křesťanství a islámu

1.4.2021 – panelová diskuze: Smysl plného břicha aneb O jídle a pití z pohledu židovství, křesťanství a islámu

14.3.2021 – panelová diskuze: Role ženy v židovství, křesťanství a islámu

8.2.2021 – panelová diskuse Stánku míru: Jak překonat těžkou dobu ze zkušenosti psychologie, židovství, křesťanství a islámu

3.12.2020 – panelová diskuse NEJISTOTA ve filosofii, židovství, křesťanství a islámu

11.10.2020 – Radost a humor z víry z židovské, křesťanské a muslimské perspektivy

7.10.2020 – Modlitba v židovství, křesťanství a islámu

9.9.2020 – Pastoral Talk – Tomáš Halík

14.5.2020 – Modlitba za ukončení pandemie

Katedrála a mešita – Mezináboženský dialog

Společný hlas – Meeting Brno, 2017

Židé, křesťané, muslimové – společný hlas v Evropě, 2016

Hodnota rodiny v současné společnosti, 2013