Prohlášení

My, níže podepsaní, ve vzpomínce na všechny zesnulé v době pandemie, tímto vyzýváme věřící ze všech náboženství i ty, kteří se k žádnému náboženství nehlásí, k jednotě, aby se nenechali ničím a nikým rozdělit, ale vedli rozhovor, navzájem se podporovali a dodržovali protiepidemická opatření chránící život včetně očkování. Všem přejeme hodně síly a požehnání do celého nadcházejícího roku 2022.

V Praze dne 31.12.2021

Společný hlas ostře odsuzuje neomluvitelné vraždy ve Francii

Společný hlas ostře odsuzuje neomluvitelné vraždy ve Francii, ke kterým došlo při zneužití náboženství k násilným činům, neboť pravé náboženství naopak vede k životu a chrání jej. Vyzýváme všechny, aby přispěli k uklidnění situace a žádným způsobem nepodporovali eskalaci současného napětí neuváženými a generalizujícími výroky. Nacházíme se v těžké době, kdy my křesťané, Židé a muslimové, každý zvlášť a také společně, bojujeme s následky pandemie a snažíme se pomáhat druhým. Usilujeme o šíření ducha sounáležitosti, vzájemného porozumění, respektu a pomoci. Pouze tak dokážeme jak slepý extremismus, tak tuto těžkou dobu společně překonat.

Prohlášení Společného hlasu k eutanazii (prosinec 2019)

Prohlášení Společeného hlasu k ospravedlňování násilí (září 2014)